هتل‌های پارس

برگزاری جلسه بازاریابی با حضور مدیر کل

۱۱
تير
۹۸

-برگزاری جلسه بازاریابی با حضور مدیر کل هتل و اعضای کمیته بازاریابی هتل


-به گزارش روابط عمومی هتل پارس مشهد ، صبح روز دوشنبه مورخ 10تیر ماه سال 1398 جلسه بازاریابی با حضور حمید نادعلی ، مدیر کل هتل پارس و اعضاء کمیته بازاریابی برگزار شد ، در این جلسه استراتژیهای فروش با توجه به محیط داخلی و خارجی هتل مورد ارزیابی قرار گرفت .